Cardiff Bay Aqua Bus

Cardiff Bay Aqua Bus

One of the services that the aqua bus provides is the City Bay Link trip, which will take you to or from Cardiff Bay from the City Center. The boat is 25 minutes each way, or if you choose to stay on the boat, which you can it will be an hour all round.

Un o'r wasanaethau y Bws Aqua yw'r "City Bay Link" sydd yn mynd o'r Bae Caerdydd i Canol y Ddinas. Mae'r bws Aqua yn cymryd tua 25 minud i neud un trip sengl, a tua awr os ydych eisiau aros ar u Bws Aqua i fynd nol i'r cychwyn

Below are the departure times from town. You can catch the bus from Bute Park, as you enter from the entrance in town, turn left once entered the park to find the aqua bus stop

Usod yw'r amserlen y bws Aqua, Allwch mynd ar y bws o Parc Bute ar ol i chi fynd fewn ir parc mae'r stop ar y chwyth or parc.

Timetables

From the City – Castle Grounds to Mermaid Quay (on the hour) 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00

From the Bay – Mermaid Quay to Castle Grounds (half past the hour) 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30

 

Prices, Booking and tickets:

Adults – £4 | Children under 15 – £2 Under 3’s go free! No charge for bicycles or pushchairs Tickets can only be purchased on board, cash only.

 

This is an image of the river that runs from town to the bay

On these boats you will find full wheelchair access as there aren't any steps to board.

Os ydych angen mynediad cadair olwyn, mae gan y cychod mynedi sydd yn hygyrch.

You can also hire these boats privately for events such as parties, weddings, hospitality and special events.

Allwch llogi y cwch yn breifat hefyd os ydych eisiau parti, priodas, neu am rhesymau lletygarwch.

The Aqua bus also does trips round Cardiff Bay only which are 45 minutes. It will take around 45 minutes to complete the trip. It will take you down to the barrage and show you the scenic views for the River Ely. The Aquabus can fit 100 people, and you get a running commentary for the duration of the trip.

Mae'r aquabus hefyd yn neud teithiau o gwmpas y Bae yn unig, sydd yn 45minud ac yn mynd lawr i'r morglawdd ac allwch weld y olygfeudd syfrdanol yr afon elai. Mae'r Aquabus yn gallu fitio 100 pobl ac rydych yn cael cynnal sylwebaeth twy gydol y taeth.

Please visit their website for more information https://aquabus.co.uk/

Ewch i'r wefan am fwy o wybodaeth https://aquabus.co.uk/

 

in this image you can see the river running through Cardiff an the Millennium stadium at the end