The Royal Mint

The Royal Mint

If you have been down the bay this week, then you may have seen the Royal Mint Tent. If you are in Cardiff for the week you may want to head up to Llantrisant and visit the Royal Mint Experience to see the great exhibition and to even make money. Tickets are £13.00 for Adults, £10.50 for children aged 5-15, £11.50 for the over 60s and Students and free for under 5s! After the experience you can then head to the great little caffe to the right of the entrance for some grub.

Os ydych wedi bod lawr y bae yr wythnos yma, falle welwch chi y pabell Royal Mint. Os ydych yn aros yng Nghaerdydd trwy gydol yr wythnos, falle allwch fynd lan I Llantrisant I fynd I’r Royal Mint Experience i weld yr arddangosfa ac allwch hy dyn oed creu arian eich hyn! Mae tocynnau yn £13.00 I oedolion, £10.50 I blant 5-15, £11.50 I myfyrwir a pobl dros 60 ac mae plant o dan 5 yn mynd am ddim! Ar ol yr arddangosfa allwch fynd I’r café fach drws nesa am rhywbeth I bwyta.

#royalmint #royalmintexperience #money#makingmoney #cardiff #caerdydd #cardiffbay#wales #cymru #cymro #cymraeg #caerdydd #ig#unitedkingdom #visitwales