Llandaf Cathedral - a step back in time

Llandaf Cathedral - a step back in time

Llandaff Cathedral is a Christian gathering of the Church in Wales, which possesses a stunning exterior in the area of Llandaf in Cardiff. The Cathedral dates back to the Norman period around 1120. In 1941 the Cathedral suffered ferocious bombing on the cathedral and its surrounding graves, demolishing a significant amount of the Cathedral. The Cathedral now is a host to many events, such as the Cathedral choir concert, carols and crafts, and many more that can be found on their official website. To Access the cathedral, head to Heol Fair off Cardiff Road to access, parking is limited.

Mae'r Eglwys Gadeiriol Llandaf yn Egwlys Casglu Cristnogol yng Nghymru. Mae'n feddu ar awyrgylch trawiadol yn yr ardal o Llandaf yng Nghaerdydd. Mae'r Egwlys yn dyddiadu nol i'r oes Norman o gwmpas y 1120s. Yn anffodus yn 1941, oedd y'r Eglwys wedi dioddef bomio ffyrnig ar yr Eglwys a'r feddau o'i chwmpas, gan ddymchwel rhan fwyaf o'r Eglwys. Mae'r Eglwys nawr yn westeiwr i lawer o digwyddiadau, fel y Cor Eglwys, chreft a carol a llawer fwy o digwyddiadau. Allwch ffeindio ar eu wefan. Allwch fynd i'r Egwlys trwy Heol Fair, sydd yn dod oddiwrth Cardiff Road yn Llandaf, ond mae parcio yn gyfyniedig.