NATIONAL EDUCATION SHOW

NATIONAL EDUCATION SHOW

The National Education Show is returning to Cardiff City Hall again for the second year, November 16th. The National Education Show is Wales' biggest education conference, aiming to raise standards of Education in Wales and bring a host of Teachers, School Staff and Educational specialists under one roof for an all-day showcase and exhibition. With over 50 seminars, 100 exhibitors and 4,000 visitors, the event is ideal for INSET days and teacher training days - covering a range of topics such as mental health, leadership, SEND and much more. To purchase tickets, please visit http://ow.ly/U9V230ll4IV 

 

SAFIWCH Y DYDDIAD - Mae'r sioe Cenedlaethol Addysg yn ddychwelyd nol i'r neuadd Ddinas Caerdydd eto am yr ail flwyddyn ar Tachwedd y 16th. Mae'r Sioe Genedlaethol Addysg yn cynhadledd addysg fwyaf Cymru efo'r bwriad i gwella safonau Addysg yng Nghymru a ddychwelyd athrawon, plant ysgol a arbenigwyr addysg o dan un to am ddiwrnod llawn arddangos a arddangosfeudd. Gyda dros 50 seminar a 100 arddangosfeudd a dros 4000 of ymwelwyr mae'r ddigwyddiad yn perffaith i ddiwrnodau mewnosod a dyddiau dysgu athrawon. gan cwmpasu llwythau o pynciau fel iechyd y meddwl,arweinyddiaeth a llawer fwy. I prynnu tocynnau ewch i http://ow.ly/U9V230ll4IV

#cardiff #caerdydd #cityhall #wales #cymru #CYMRAEG #WELSH#education #addysg #NES #nationaleducationshow #educationshow#nationaleducation #welsheducation #educationinwales #visitwales#exhibitioncardiff