THE CUSTOMS SHED

THE CUSTOMS SHED

What a hidden little gem! The Customs Shed is a cafe bar that is situated off Schooner way (The end that is closer to town), and it is linked to the Novotel

Beth am ddarn bach cudd! Mae'r Customs Shed yn bar a cafi sydd wedi eu lleoli ychydig i ffwrdd o Schooner Way, (yr ochr sydd yn agosaf i'r dre) ac mae'r Cafi/bar yn gysylltiedig efo'r Novotel.

Address: The Customs Shed /Novotel, Schooner Way, Cardiff, CF10 4RT

It has quirky interior and relaxing vibes which is created with a large TV Screen and comfy chairs. Food is available all day at the Customs Shed, ranging from meat and seafood to pizzas and pastas. Enjoy with your meal, a draught beer or one of your favorite cocktails.

Mae'r tu fewn y Custom Shed yn rhyfedd ac unigryw efo'r siawns i ymlacio'n heddwch efo'r teledu fawr a'r sofa cyfforddus. Mae'r bwyd ar gael trwy gydol y dydd, allwch cael unrhywbeth o chig a bwyd y mor i bizza neu pasta. Joiwch eich bwyd efo cwrw drafft neu un och hoff coctelau

Head over to their facebook to check them out https://www.facebook.com/thecustomsshed/

Ewch ar draws iw tudalen Facebook i edrych fwy https://www.facebook.com/thecustomsshed/